Medlemsskaber

Det er vigtigt for os og dig, at vi holder os opdateret på de seneste udviklinger inden for vores fagområder, derfor er Kjærs Entrepriseplus A/S medlem af:

TEKNIQ

EL- OG VVS-MÆRKERNE ER GARANTI FOR KVALITET

Hvis du får installationsarbejde udført af en el- eller vvs-installatør, som er medlem af TEKNIQ, får du garanti for sikkerhed, kvalitet og faglighed. El- og vvs-mærkerne er garanti for kvalitet

I installationsbranchen sætter vi en ære i at levere håndværk af høj kvalitet. Men skulle der i sjældne tilfælde komme grus i kommunikationen mellem kunde og installatør har man mulighed for at klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer.

HVEM ER TEKNIQ

TEKNIQ er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen og en del af Dansk Arbejdsgiverforening. Her er vi den fjerdestørste organisation og den næststørste aktør i byggebranchen.

TEKNIQs medlemmer

TEKNIQ repræsenterer cirka 2.800 tekniske installationsvirksomheder inden for el- og vvs-branchen (1.100 vvs-virksomheder og 1.700 elinstallationsvirksomheder). Installationsbranchen beskæftiger 45.000 medarbejdere – heraf er 5.500 lærlinge. Branchens samlede årlige omsætning beløber sig til cirka 50 mia. kr.

Medlemmerne beskæftiger sig med tekniske installationer. Det gælder både traditionelle områder inden for el, vand og varme og andre områder som intelligente bygningsinstallationer (IBI), indeklima og ventilation, telekommunikation, automatisering, sikring og overvågning, sprinkling, tag- og facadearbejde, energieffektivisering samt vedvarende energi.

Besøg TEKNIQs hjemmeside - åbner ny fane

 

TEKNIQ Autoriseret installatør - Godkendt 2018-2020